Adresa

RONA, a.s.
Schreiberova 365
020 61 Lednické Rovne
Slovenská republika

Fakturační údaje

IČO:
31642403

DIČ:
SK2020442182

Bankovní spojení

Číslo bankového účtu:
VÚB, a.s., Bratislava

IBAN:
SK80 0200 0000 0000 0160 3372

SWIFT:
SUBASKBX

RONA, a.s., Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 31642403, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu v Trenčíně, oddíl: Sa, vložka č. 299/R.