INFORMACE:

Vámi objednaný výrobek je křehký. Vámi objednané zboží podléhá důkladné kontrole, je uložen do originálního balení. Navíc je balík před odesláním z vnitřku i zvnějšku balený do tzv. bublinkové fólie, která dostatečně tlumí případné nárazy při přepravě. Zásilku pak zasíláme s připlacenou službou pojištěné a křehké (určeno pro zasílání skla).

REKLAMAČNÍ A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruční doba na zboží zakoupené v internetovém obchodě eshop.rona.glass je standardně 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem.

Nekompletnost zásilky nebo poškození zboží je nutné oznámit neprodleně, nejpozději však do 48 hodin od převzetí zásilky e-mailem na adresu eshop@rona.sk nebo telefonicky v pracovní dny na +421 424 601 282. I přes důkladné zabalení může dojít zcela mimořádně k jeho poškození, a proto ho před převzetím doporučujeme zkontrolovat. Pozdější reklamace nekompletnosti zásilky nebo mechanického poškození výrobku nemusí být uznány. Kupující má právo nepřevzít zboží od dopravce při doručení jiného typu zboží nebo v případě dodání zboží v rozporu s objednávkou kupujícího, v případě dodání zboží v poškozeném obalu nebo při dodání zboží bez příslušných daňových a prodejních dokladů (faktura).

Pokud chcete zakoupené zboží reklamovat, předem nás prosím kontaktujte (kontakty). Při uplatnění práva kupujícího na odstoupení od smlouvy je kupující povinen informovat prodávajícího o svém rozhodnutí jednoznačným prohlášením, např. dopisem zaslaným poštou. Reklamované zboží (nejlépe až po dohodě s námi) zašlete prosím na adresu RONA, a. s., Schreiberová 365, 020 61 Lednické Rovne, doporučujeme Vám zboží zaslat jako balík doporučenou zásilkou s doplňkovou službou křehké a pojištěné. Kupující je povinen zaslat zboží zpět nebo jej doručit nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění práva na odstoupení od smlouvy, přičemž náklady na vrácení zboží nese kupující. Lhůta pro vrácení zboží se považuje za dodrženou, jestliže bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty. Zboží nám prosím neposílejte dobírkou. Do balíku přiložte kopii daňového dokladu (faktura), který jsme Vám poslali se zbožím a kopii doručenky od doručovatele.

Po přijetí reklamovaného zboží Vás budeme neprodleně kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a dohodneme se s Vámi na rychlém vyřešení reklamace. V případě uznání reklamace Vám dle vašeho rozhodnutí reklamované zboží vyměníme kus za kus, případně poskytneme jiný, který si vyberete (v hodnotě reklamovaného zboží), a také neseme náklady na jeho vrácení a dodání nového zboží, nebo máte právo od smlouvy odstoupit a v takovém případě vám vrátíme peníze. Reklamace bude vyřízena v co nejkratším čase, nejpozději však do 30 dnů od uplatnění reklamace a přijetí reklamovaného zboží. O výsledku reklamace budete informováni bezprostředně po ukončení reklamačního řízení e-mailem a spolu se zbožím Vám bude doručen reklamační protokol.

Na reklamaci zboží se vztahují ustanovení občanského zákoníku, zákona č. 250/2007 CFU o ochraně spotřebitele a zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů.