Fakturační údaje:
RONA, a. s.
Schreiberova 365, 02061 Lednické Rovne
IČO: 31642403
DIČ: 2020442182
IČ DPH: SK2020442182
registrace: Okr. Súd, Trenčín, Vložka č.: 299/R
Bankovní spojení Slovenská republika (měna – EUR)
IBAN: SK80 0200 0000 0000 0160 3372
Název banky: VÚB, a. s., Bratislava

Korespondenční adresa, zasílání reklamací:
RONA, a. s.
Schreiberova 365, 02061 Lednické Rovne

1. Příjem objednávek

Internetový obchod: www.eshop.rona.glass
E-mailem: eshop@rona.sk
Písemně: na korespondenční adresu.
Všechny přijaté objednávky považujeme za závazné.

2. Vznik kupní smlouvy

Kupní smlouva vzniká přijetím objednávky kupujícího prodávajícím.

3. Ceny

Ceny se řídí aktuálním ceníkem internetového obchodu eshop.rona.glass.

Vyhrazujeme si právo na změnu cen.

4. Odesílání objednávek

Následující pracovní den od přijetí platby za objednávku. Doručení objednávky na Vaši adresu obvykle 24h od vyexpedování objednávky. Prostřednictvím dopravních společností DPD, s. r. o. a Slovenská pošta, a. s. doručujeme pouze na území České republiky a Slovenské republiky.

5. Poštovné a balné

DPD kurýr – 10,90 € s DPH
Doprava zdarma při nákupu nad 150 €

6. Doba dodání

Zboží skladem se odesílá do 1 – 2 pracovních dnů ode dne přijetí platby za objednávku, avšak nejpozději do 14 dnů. V případě, že zboží není skladem, kupující bude informován o termínu dodání zboží. Vyhrazujeme si právo na prodloužení dodací lhůty a to v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události. O tomto však bude kupující okamžitě informován. Prodávající neodpovídá za zpoždění dodávky a za škodu, která byla způsobena důsledkem toho, že kupující při objednávce nadiktoval špatnou korespondenční adresu nebo ji chybně vyplnil v objednávkovém formuláři.

7. Kupující je povinen

Převzít zakoupené nebo objednané zboží, zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení zboží. Při převzetí zboží zkontrolovat zboží, zda není poškozeno. Po převzetí se zboží považuje ze strany prodávajícího za nepoškozené. Zboží je až do jeho úplného zaplacení stále majetkem prodávajícího.

8. Právo na odstoupení od smlouvy

Zákazník má právo podle zákona č. 102/2014 Sb. na odstoupení od smlouvy (tzn. vrácení zboží) do 14 dnů od převzetí při uzavření smlouvy na dálku i bez udání důvodu. Toto právo se vztahuje pouze na spotřebitele, spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Odstoupením spotřebitele od smlouvy se smlouva od počátku ruší.

Spotřebitel může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy u prodávajícího v listinné podobě nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči; pokud byla smlouva uzavřena ústně, na uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy stačí jakékoliv jednoznačně formulované prohlášení spotřebitele vyjadřující jeho vůli odstoupit od smlouvy (dále jen „oznámení o odstoupení od smlouvy“). Spotřebitel může použít příslušný formulář pro odstoupení od smlouvy.

Pokud zákazník odstoupí od smlouvy, je povinen vrátit zboží do 14 dnů od doručení zpět dodavateli v originálním obalu, s veškerým příslušenstvím a ve stejném stavu, v jakém zboží obdržel včetně přiložené kopie potvrzené objednávky – doporučeně, s označením „Křehké“, aby během přepravy nedošlo k znehodnocení výrobku. (Provozovatel neručí za případnou ztrátu nebo poškození výrobku během přepravy.) Ihned po vrácení a kontrole je dodavatel povinen vrátit částku zaplacenou za zboží při odečtení nákladů za dopravu a případné další náklady spojené s přepravou zboží. Zákazník nesmí zaslat zboží na dobírku. Vzhledem k tomu, že ji dodavatel nemůže takto zkontrolovat, při zaslání na dobírku necháme zboží vrátit zpět zákazníkovi, přičemž se doba dopravy započítává do 14 dnů na vrácení zboží. Prodávající je povinen vrátit spotřebiteli nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy cenu zaplacenou za zboží včetně nákladů, které spotřebitel vynaložil v souvislosti s objednáním zboží. Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel pouze v tom případě, že výrobek plně odpovídal kvalitativním požadavkům a nebyl vadný.

Kupující je oprávněn použít platformu řešení sporů online (dále jen jako „RSO“) na řešení svých sporů, v jazyce, který si zvolí. Kupující může na alternativní řešení svého sporu využít platformu RSO, která je dostupná na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupující při předkládání podání platformě RSO vyplní elektronický formulář stížnosti. Informace, které předloží, musí být dostatečné k určení příslušného subjektu alternativního řešení sporů online. Kupující může přiložit dokumenty na podporu své stížnosti.

9. Osobní údaje a jejich ochrana

Více o ochraně osobních údajů najdete zde.

10. Platební podmínky

Platba kartou, v hotovosti při převzetí zboží, dobírkou. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle ji v elektronické podobě na e-mailovou adresu kupujícího.

11. Záruka

11.1. 11.1. Na všechny naše výrobky poskytujeme záruku 24 měsíců ode dne prodeje.
Záruční a pozáruční servis zajišťuje:
RONA, a. s.
Schreiberova 365, 02061 Lednické Rovne
Nárok na záruční opravy je nutné uplatňovat v místě prodeje výrobku.

11.2. Záruční podmínky

1. Doba záruky se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.
2. Při uplatňování nároku na záruční opravu musí být výrobek doručen v originálním obalu s originálním dokladem o koupi výrobku. Výrobek doručí zákazník na vlastní náklady prodejci.
3. Záruka se vztahuje na výrobní vady a materiálové vady.
4. V případě, na který se vztahuje záruka, bude servisem poskytnut materiál potřebný k opravě a rovněž bude poskytnut záruční servis. Vyměněné díly a části se stávají majetkem servisu.
5. Reklamaci v rámci záruky je třeba uplatnit nejpozději v poslední den záruční doby.

11.3 Záruka se nevztahuje na:

a) Závady způsobené použitím k jinému účelu, než ke kterému je výrobek určený.
b) Škody způsobené nesprávným zacházením, nepozorností, dopravou či nevhodným skladováním.
c) Škody vzniklé působením mechanických, teplotních či chemických vlivů.
d) Nevyhnutelnou událostí (živelní katastrofou, požárem, povodní).

11.4 Osobní údaje kupujícího

1. Prodávající (provozovatel) zpracovává osobní údaje kupujícího za účelem doručení zboží objednaného kupujícím, vystavení daňového dokladu a záručního listu.
2. Provozovatel zpracovává tyto osobní údaje: jméno, příjmení, název firmy (pokud je uvedena), adresa dodání, fakturační adresa, telefon, e-mail.
3. Kupující je tímto seznámen a souhlasí s tím, že prodávající poskytuje jméno a příjmení, adresu a tel. kontakt přepravní společnosti, za účelem bezproblémového dodání objednaného zboží.

11.5 Cookies
Za účelem zlepšení poskytovaných služeb pro Vás využívají naše stránky soubory cookie. Soubory cookies jsou malé textové soubory, které se umístí v počítači nebo zařízení při návštěvě naší webové stránky. Používáním souborů cookies nedochází k porušování zákona č. 18/2018 CFU č. 122/2013 CFU o ochraně osobních údajů, protože jejich používáním neshromažďujeme osobní údaje a ani je neposkytujeme třetím stranám. Každý uživatel prohlížením naší webové stránky souhlasí s jejich používáním a ukládáním do jeho prohlížeče.

12. Závěrečná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo na úpravu a změnu těchto podmínek. Ostatní vztahy prodávajícího a kupujícího, zde uvedené, se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku v platném znění.

Tyto Obchodní podmínky vstupují v platnost 01. 01. 2019.